Whistleblower-ilmoituskanava

Tervetuloa Turun Ekotorin ilmoituskanavalle. Palvelun taustalla on EU:n vuonna 2019 säätämä ns. Whistleblowing-direktiivi. Whistleblowing kääntyy sanatarkasti pilliin puhaltamiseksi. Käsitteenä sillä tarkoitetaan henkilöä, joka organisaation sisältä paljastaa väärinkäytöksiä tai epäasiallista toimintaa tavoitteena sen pysäyttäminen.

Direktiivin tarkoituksena on suojella niitä henkilöitä, jotka haluavat paljastaa organisaationsa väärinkäytöksiä. Esiin nostettavat väärinkäytökset voivat liittyä esim. ympäristönsuojeluun, liikenneturvallisuuteen, julkiseen talouteen ja kilpailusääntöihin tai kansanterveyteen. Direktiivi ei kata esimerkiksi työlainsäädäntöä, työturvallisuutta tai sopimusoikeudellisia ristiriitoja asiakkaan ja myyjän välillä. Vaikka työlainsäädäntö tai työturvallisuus ei kuulu direktiivin alueelle, niissä on itsessään vahvat suojat työntekijälle ja vaatimukset näytön hankkimisesta ennen työoikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Ilmoituksen jättänyttä henkilöä suojellaan kaikilta vastatoimilta. Ilmoittajaa ei saa esimerkiksi erottaa, siirtää huonompiin tehtäviin, alentaa palkkaa, pelotella tai päättää alihankkijan sopimusta. Suojelu ulotetaan myös ilmoittajan avustajiin, jos avustaja neuvoo tai auttaa ilmoituksen tekemisessä.

Whistleblower-ilmoituskanava on tarkoitettu Turun Ekotorin sisäiseen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön

Ilmoituskanavan kautta ilmoituksen voi jättää kaikki sellaiset henkilöt, jotka ovat työnsä yhteydessä saaneet tietoonsa tai todistaneet väärinkäytöksiä. Tällaisia henkilöitä ovat kaikki Turun Ekotorilla työskentelevät henkilöt, mutta myös alihankkijamme sekä yhteistyökumppanimme niiltä osin, kuin asia on tullut tietoon työtehtävien kautta. Ilmoituskanavan tarjoamaa ilmoittajan suojaa ei saa esimerkiksi myymälässämme asioiva yksityishenkilö. He voivat antaa palautetta toiminnastamme normaalien asiakaspalautekanaviemme kautta.

Jättäessäsi ilmoituksen saat tapauskohtaisen ainutlaatuisen asiointitunnuksen, jonka avulla voit jatkaa kommunikointia kanssamme. Ota tämä asiointitunnus turvalliseen talteen. Sen avulla voit jatkaa kommunikointia nimettömänä kanssamme. Kysymme tarvittaessa kanavan kautta sinulta lisätietoja asiasta ja raportoimme tapauksen käsittelyn edistymisestä.

Esitetyt epäilyt tutkitaan luottamuksellisesti määritellyn menettelyn mukaisesti eikä mahdollisiin seuraamustoimiin ryhdytä ennen selvityksen valmistumista. Selvitystyöstä ja siihen liittyvästä ilmoituksesta saavat tietoa ainoastaan henkilöt, jotka sitä ehdottomasti selvitystyön suorittamiseksi tarvitsevat.

Alla oleva linkki johtaa ulkoisen palveluntarjoajan järjestelmään, jossa voit jättää ilmoituksen. Tutustu etusivun sisältöön ennen ilmoituksen täyttämistä. Henkilötietosi tai yhteystietosi eivät tallennu järjestelmään, ellet niitä sinne itse erikseen anna. Ilmoituskanava on tarkoitettu hyvässä uskossa tehtyjä väärinkäytösepäilyjä varten. Ilmoituskanavan käyttäminen mustamaalaamiseen, kiusaamiseen tai kostoksi ei ole sallittua, ja näihin tarkoituksiin jätetty ilmoitus saattaa johtaa toimenpiteisiin ilmoittajaa vastaan.

Whistleblower-ilmoituslomake
Ostoskori
Ostoskori on tyhjä

Tutki tuotteita verkkokaupassa!