Turun Ekotori

Työntekijälle hyvä, asiakkaalle hyvä, ympäristölle hyvä!

Kierrätyskeskus Turun Ekotori

Kierrätyskeskus Turun Ekotori on Kestävän Kehityksen Yhdistys ry:n hallinnoima, itsenäinen voittoa tavoittelematon ympäristötoimija.

Kierrätyskeskus Turun Ekotorin toiminnan kulmakiviä ovat ympäristö ja työllistäminen. Päätavoitteita ovat tavaroiden uudelleenkäytön edistäminen ja elinkaaren pidentäminen, kierrätyksen helpoksi tekeminen sekä työpaikkojen tarjoaminen.

Kaikki mahdollinen tuotto, joka toiminnasta tulee, ohjataan toiminnan ylläpitämiseen ja työllistämiseen.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Turun Ekotorille joulukuussa 2020 Yhteiskunnallinen Yritys -merkin, joka kertoo, että toiminta on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia sekä rakentaa kestävää hyvinvointia.

Kaksikymmentäviisi vuotta kierrätystä

Turun Ekotori aloitti toimintansa vuonna 1998. Vuonna 2023 välitimme uudelleenkäyttöön noin 300 000 tavaraa, ja koska pientavaroita myydään usein nippuina, määrä on todellisuudessa tätäkin huomattavasti suurempi.

Vuonna 2023 vastaanotimme lisäksi kaikkiaan miljoona kiloa sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä metalliromua. Laitetarkastuksen jälkeen näistä myytiin noin 7 600 uudelleenkäyttökelpoista laitetta. Rikkinäiset ohjattiin materiaalikiertoon. Polkupyöriä lähti uusille käyttäjille noin 560 kappaletta.

Kun tuotteiden elinkaari pidentyy pienenevät samalla raaka-aineiden hankinnasta, kuljetuksista, tuotteen valmistuksesta ja käytöstä sekä jätteiden käsittelystä aiheutuvat vaikutukset ympäristölle.

Toimintamme ansiosta säästyy merkittäviä määriä luonnonvaroja. Lisäksi toimintamme auttaa hillitsemään hiilidioksidipäästöjä, mikä puolestaan vaikuttaa ilmastonmuutosta vähentävästi.

Tekemällä ostoksia kierrätysmyymälöissämme ja lahjoittamalla meille itsellesi tarpeettomia tavaroita pidennät uudelleenkäyttökelpoisten tavaroiden käyttöikää, pienennät vaikutuksia ympäristölle ja säästät luonnonvaroja.

Pidetään yhdessä arvokkaat materiaalit kierrossa!

Turun Ekotori tarjoaa työpaikkoja

Työllistämme ensisijaisesti vaikeasti työllistyviä, palkkatukeen tai työkokeiluun oikeutettuja henkilöitä. Kierrätystoiminnan kasvu on mahdollistanut myös tavanomaista tukityöllistämistä pidempiä työjaksoja ja ammattitaidon kehittymistä.

Kuukausittain meillä työskentelee 100–130 henkeä eripituisissa työsuhteissa. Jokainen työntekijämme on arvokas ja tärkeä osa toimintaamme.

Tavoitteenamme on edistää työntekijöidemme työllistymistä mm. tarjoten työkokemusta ja mahdollisuuksia löytää omia vahvuuksia työelämässä. Ekotorilla tuetaan myös henkilökunnan työnhakuprosesseja ja koulutuksiin hakeutumista.

Toimihenkilöitä toimipisteillämme on 20. Vakituisen henkilöstön keskuudessa vuonna 2017 ulkopuolisen tahon toimesta suoritetun työhyvinvointitutkimuksen tulokset osoittavat, että työtyytyväisyys ja -viihtyvyys ovat Ekotorilla erittäin korkealla tasolla. Työhyvinvoinnin edistäminen onkin Turun Ekotorin henkilöstöstrategian keskeisiä tavoitteita.

Turun Ekotori toimii myös kuntouttavan työtoiminnan palveluntarjoajana. Meillä työskentelee kokoaikainen sosionomi, joka toimii kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana ja auttaa myös työntekijöitämme esimerkiksi työnhaussa, viranomaisasioinnissa ja työntekijän taitojen kartoittamisessa.
Teemme työtä, jotta jokaisen työntekijän tarpeet ja voimavarat tulisivat huomioiduksi.

Kun asioit meillä ja lahjoitat meille tarpeettomia tavaroitasi, tuet samalla työtämme ympäristön ja työllistämisen hyväksi.

Kiitos, että tuet toimintaamme!

Yhteistyössä Turun Ekotori

Olemme aktiivinen ja luotettava toimija. Osallistumalla erilaisiin tapahtumiin jaamme ympäristötietoisuutta ja puhumme kiertotalouden ja kestävän kehityksen puolesta.

Lainaamme mahdollisuuksien mukaan myös tavaroita esimerkiksi opiskelijoiden projekteihin ja paikallisiin kulttuuritapahtumiin näkyvyyttä vastaan. Tavaroiden lainaamisella haluamme edistää kiertotaloutta ja kestävää kehitystä sekä vähentää lyhyiden hankintojen tarvetta.

Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään!

Kierrätys info Löydä lisää tietoa

Ostoskori
Ostoskori on tyhjä

Tutki tuotteita verkkokaupassa!