Ajankohtaista

Materiaalivirta lukuina

7.12.2021

Suuri osa suomalaisista pitää tärkeänä vastuullisuutta ja että vastuullisuudesta kerrotaan läpinäkyvästi. Vastuullisuustyöstä kertominen saattaa myös selkeyttää liiketoimintaa ja lisätä työtä vastuullisuuden eteen. Kannustammekin kaikkia mukaan tekemään pieniä ja suuria tekoja kestävän tulevaisuuden eteen.

Meille vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Työntekijöidemme ja ympäristön hyvinvointi ovat meille sydämen asia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, ja etsimme uusia tapoja toimia työntekijöidemme, asiakkaidemme ja ympäristön hyväksi. Uskomme, että pienilläkin teoilla on rohkaiseva vaikutus.

Toimintamme tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, helpottaa tavaroiden uudelleenkäyttöä sekä tarjota työpaikkoja ja työkokeilupaikkoja pitkäaikaistyöttömille ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville.

Käsittelemme vuosittain huomattavia määriä materiaalia. Esimerkiksi vuonna 2019 vastaanotimme ja käsittelimme kaikkiaan 936 tonnia kierrätettävää materiaalia. Tästä 100 tonnia myytiin myymälöidemme kautta uudelleenkäytettäväksi. Vastaanotimme sähkö- ja elektroniikkalaitteita 752 tonnia, josta eroteltiin vaarallisiin jätteisiin kuuluvia kuvaputkia ja kylmälaitteita 211 tonnia asianmukaisesti jatkokäsiteltäväksi. ICT-romua eroteltiin 191 tonnia ja kodinkoneita 250 tonnia, siltä osin kuin niitä ei enää voitu ohjata uudelleenkäyttöön. Metalliromua kierrätimme 121 tonnia. Asianmukaisesti kierrätettynä materiaalit vähentävät ympäristölle aiheutuvaa haittaa, jätteeksi päätyvää materiaalia ja uuden materiaalin tarvetta.

Pidetään yhdessä arvokkaat materiaalit kierrossa!