Ajankohtaista

Huonekalujen kunnostus kotitalousvähennyksen piiriin

11.3.2021

Hyvin huollettu huonekalu kestää jopa satoja vuosia. Huonekalujen kunnostaminen pidentää tuotteen käyttöikää ja vähentää ympäristövaikutuksia, kun sama huonekalu palvelee useita käyttäjiä.

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry esittääkin kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan huonekalujen kunnostusta, sillä kotitalousvähennyksellä voidaan ohjata kulutustottumuksia kohti kestävämpää suuntaa ja edistää kiertotaloutta.

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry:n jäsenkunta pitää yllä satoja vuosia kehitettyjä kädentaitoja kierrättämällä vanhasta uutta. SITRA on nostanut alan osaksi kiertotalouden kiinnostavimmat -listausta.

Turun Ekotorin hallinnosta vastaavan Kestävän Kehityksen Yhdistyksen perustama Kestävän Kehityksen Säätiö on tukenut aloitteen tiedottamista säätiön apurahalla. Vuosittain jaettavilla säätiön apurahoilla tuetaan yhdistysten, yhteisöjen ja oppilaitosten  pienimuotoisia hankkeita, jotka edistävät kestävää kehitystä.

Lue lisää kansalaisaloitteesta

Linkki kansalaisaloitteeseen