Turun Ekotorille Yhteiskunnallinen Yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin Kestävän Kehityksen Yhdistys ry:lle / Turun Ekotorille osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Kierrätyskeskus Turun Ekotori on Kestävän Kehityksen Yhdistys ry:n hallinnoima, itsenäinen voittoa tavoittelematon ympäristötoimija, joka kierrättämisen ohella työllistää laajassa mittakaavassa. Turun Ekotori välittää uudelleenkäyttöön joka vuosi yli 170 000 tavaraa ja toiminnan ansiosta säästyy merkittäviä määriä luonnonvaroja. Lisäksi toiminta auttaa hillitsemään hiilidioksidipäästöjä. Turun Ekotori on alueellaan merkittävä työllistäjä, joka työllistää pääasiassa turkulaisia pitkäaikaistyöttömiä. Se toimii myös kuntouttavan työtoiminnan palveluntarjoajana.

– Yhteiskunnallinen Yritys -merkin myötä teemme näkyväksi ympäristötekojen lisäksi myös työmme tärkeää sosiaalista ulottuvuutta. Tekemällämme työllä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Turun talousalueen pitkäaikaistyöttömien parissa. Lisäksi voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä käytämme mahdollisen voiton oman toimintamme kehittämiseen ja mahdollisuuksien mukaan tuemme myös muita ympäristö- ja kierrätysalan toimijoita sekä TKI-työtä. Merkin vaatimukset kuvasivat meidän perustoimintaamme ja toimintatapojamme yhteiskunnassa, siksi se tuntui luontevalta lisältä tukemaan omaa viestintäämme, Kestävän Kehityksen Yhdistys ry:n toimitusjohtaja, Taina Vuorimies, kertoo.

– Turun Ekotori on hyvä esimerkki yhteiskunnallisesta hyvää tekevästä liiketoiminnasta. Se työllistää kuukausittain toista sataa henkilöä eripituisissa työsuhteissa ja tarjoaa paikkoja myös työkokeilijoille, harjoittelijoille ja palkkatuetuille henkilöille sekä toimii kuntouttavan työtoiminnan palveluntarjoajana, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Taina Vuorimies, toimitusjohtaja, Kestävän Kehityksen Yhdistys ry / Turun Ekotori, taina.vuorimies(at)turunekotori.fi, 043 8220 171

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka(at)suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, sekä vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi

Kestävän Kehityksen Yhdistys ry / Turun Ekotori hoitaa uudelleenkäyttökelpoisen tavaran vastaanottoa, toimintakunnon tarkastusta ja myyntiä sekä sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) lainsäädännön edellyttämää keräystä uudelleenkäyttöä varten ja kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanottoa. Toiminnan tarkoitus on edistää uudelleenkäyttökelpoisen tavaran ja materiaalien kierrätystä, pidentää tuotteiden elinkaarta ja vähentää jätteeksi päätyvän tavaran määrää. Yhdistys toimii myös merkittävänä paikallisena työllistäjänä. turunekotori.fi

Ostoskori
Ostoskori on tyhjä

Tutki tuotteita verkkokaupassa!