Avustushakemuksen sisällysluettelo

Kopioi alla oleva sisällysluettelo, ja vastaa kaikkiin kohtiin. (Paitsi kohdat 3.1.–3.8., vastaa näihin vain soveltuvin osin.)

1. Perustiedot

1.1. Hakija (yhteisö, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

1.2. Yhteyshenkilö (henkilö, joka osaa vastata hakemusta koskeviin kysymyksiin. Nimi, asema yhteisössä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

1.3. Haettava summa (TKKS:ltä haettava avustusmäärä)

1.4. Hankkeen nimi ja käyttötarkoitus (kerro lyhyesti, mihin rahoitusta haetaan)

1.5. Hankkeen maantieteellinen alue (kerro, missä hanke aiotaan toteuttaa)

1.6. Hankkeen aikataulu (aloitus- ja päättymispäivämäärä)

1.7. Oletteko hakemassa muuta rahoitusta samaan hankkeeseen? Jos, niin mistä?

2. Hankkeen sisältö

2.1. Hankkeen tarve, ja miten tarve on selvitetty ( muotoile tiivis ja konkreettinen kuvaus, miksi hakemaasi avustusta tarvitaan)

2.2. Hankkeen kohderyhmät (ketkä osallistuvat hankkeen toteutukseen, ja ketkä hyötyvät hankkeen tuloksista)

2.3. Hankkeen sisältö ja toteutus (kerro toiminnasta, jonka avustus mahdollistaa, mikä on tavoite, mitkä ovat onnistumisen kriteerit)

2.4. Miten hanke edistää kestävää kehitystä

3. Haetun hankkeen kustannuslaskelma

3. Hankkeen kulut yhteensä (merkitse tähän kokonaissumma ja alapuolelle erittely)

3.1. Henkilöstökulut (huom. yhteisön toimihenkilöiden palkkoja ei hyväksytä rahoitettavaksi säätiön avustuksella)

3.2. Materiaalikulut (esim. opetus-, kurssi- ja koulutusmateriaalit)

3.3. Asiakaskulut (esim. koulutus-, neuvonta-, tarjoilu- ja virkistystoiminnan kulut)

3.4. Ulkopuoliset palvelut (esim. mainos- ja painatuskulut)

3.5. Vapaaehtoistoimijoiden kannustuskulut

3.6. Hanketta varten esikseen vuokrattujen tilojen vuokra

3.7. Matkakulut ( hankkeen toimijoiden majoitus-, matka- ja päivärahakulut)

3.8. Muut kulut (mitkä?)

4. Paikka, päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Myymälät

Rautakatu 12, Itäharju, 20520 Turku

Tarkista poikkeusaukioloajat ajankohtaista-sivulta

Ma–pe 8–18
La 10–15
044 7007 400

Rieskan kuva

Rieskalähteentie 74, Vätti, 20300 Turku

Tarkista poikkeusaukioloajat ajankohtaista-sivulta

Ma–pe 8–18
La 10–15
044 7007 405

Kartta ja ajo-ohjeet